Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Nga Tân.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BÀI VIẾT  (1 bài)
7936614

Dùng tới bạo lực nghĩa là thầy... bất lực!

Dù trong bất cứ vai trò nào, dù với bất cứ động cơ, mục đích nào cũng không thể chấp nhận hành vi bạo lực của thầy đối với trò. Khái niệm “bạo lực” hiểu với nghĩa rộng - bao hàm tất cả những thái độ, lời nói, hành động … có thể làm tổn thương tinh thần hoặc thể xác con người. Mỗi sự việc đều có thể có những nguyên cớ ngoại lệ nào đó nhưng khi một người làm công tác giáo dục (bao gồm cha mẹ,...

BÀI GIẢNG  (0 bài)

TƯ LIỆU  (0 bài)

GIÁO ÁN  (0 bài)

ĐỀ THI  (0 bài)

Website cá nhân tiêu biểu
Website của Lưu Thị Quỳnh
Lượt truy cập: 2
Website của Đỗ Phương Lâm
Lượt truy cập: 1